WOD for Thursday, Mar 03, 2022

PK & Mobility

EMOM40
1) Row / Bike / Ski
2) Downward dog into kobra
3) Row / Bike / Ski
4) Kyykyssä rintarangan kierrot
5) Row / Bike / Ski
6) Rintarangan kierto takareisivenytyksessä
7) Row / Bike / Ski
8) Lattialla lonkan kierrot
9) Row / Bike / Ski
10) Jefferson curls