WOD for Friday, Jul 01, 2022

Työntö

Build up to heavy (Jätä varoja arviolta viisi kiloa)

CF Semifinals complex:
3 clean + 2 front squats + 1 split jerk

*15 min
*Aloita 50% painolla, laske heikoimmaista nostosta
*Korotukset max 5 kiloa kerrallaan
*Rinnalleveto saa olla kyykkyyn tai raaka
*Tavoite harjoitella erilaisia yhdistelmänostoja – nostaa taitotasoja

Accessories

3-4 rounds for time & Quality
20m Sled Push (raskas, ei juoksua)
20m Sandbag / D-ball Carry
20+20m Single arm KB OH Carry
10+10 KB side bends

Timecap 16min

Tabata

Alternate between
Hollow hold
Tuck Ups