WOD for Thursday, Feb 22, 2024

Rest / Open Gym

Rest / Open Gym

Jyystö 220224

Aerobic work

2min work/30sec rest x 16 (40min total)

  1. Bike-erg/echo-bike
  2. Shuttle run 60m+3 burpee
  3. Row/ski
  4. 6 KB swing+6 goblet squat+6 abmat sit-up
  • 2. pisteellä juostaan 3x20m ja sitten kolme burpeeta jne. 4. pisteellä toistetaan näitä kolmea liikettä koko työaika, päätä itse kahvakuulan paino. 1. ja 2. maltillinen vauhti, idea pysytellä aerobisella alueella.